- -

La ciutat per a la gent gran. Mesures i estratègies per a l'adaptació de les ciutats al canvi demogràfic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La ciutat per a la gent gran. Mesures i estratègies per a l'adaptació de les ciutats al canvi demogràfic

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Temes Córdovez, Rafael Ramón es_ES
dc.contributor.author Pérez del Ruste, Ariadna es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3762881; north=39.4699075; name=Pl. de l'Ajuntament - Correus, 46002 Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2021-02-24T10:56:39Z
dc.date.available 2021-02-24T10:56:39Z
dc.date.created 2020-09-17
dc.date.issued 2021-02-24 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/162291
dc.description.abstract [EN] This Final Degree Work is intended to address the changes, adaptations and strategies that cities must be implemented in front of an unprecedented population ageing horizon to date. The decrease in birth rates coupled with increased longevity, draws an inverted population pyramid in the coming years. INE s data is conclusive: there will be 10% fewer inhabitants by 2052 and 37% of the inhabitants will be over 64 years old. With these perspectives, lots of services, the pension system and the Welfare State as a whole is going into crisis. Cities, as the basic backdrop of the life of more than 70% of people in our country, must stay taking action and prepare for the new Demographic Horizon. We structure the work in three parts: the first, an introductory one, we will demonstrate from demographic projections and statistical data for the state as a whole and in a particle form for the city of Valencia, the magnitude of the problem. For its part, we will study in broad strokes other cities plans already made, both Spanish and European, as a comparison. In second part, we will choose the two most complete and interesting plans in order to analyse them in depth an take out much information as possible, because we will use it as a base to elaborate a particular proposal that will be developed in the third part of the work. In this part, we will propose some idea that could be useful to elaborate a future Strategic Plan to the city of Valencia. es_ES
dc.description.abstract [CA] [ES] El present Treball final de Grau té el propòsit d'abordar els canvis, adaptacions i estratègies que les ciutats han d'anar implementant front un horitzó d'envelliment poblacional inèdit fins a la data. La disminució de l'índex de natalitat junt amb una major longevitat dibuixen, en els pròxims anys, una piràmide poblacional invertida. Les dades de l'INE són concloents: en 2052 hi haurà un 10% menys d'habitants i el 37% serà major de 64 anys. Amb aquestes perspectives, molts serveis, el sistema de pensions i en el seu conjunt, l'Estat del benestar, entra en crisi. Les ciutats, escenari bàsic de la vida de més del 70% de les persones al nostre país, ha de començar a prendre mesures i preparar-se per a un nou Horitzó demogràfic. Estructurarem el treball en tres parts: la primera, introductòria, demostrarem a partir de projeccions demogràfiques i dades estadístiques per al conjunt de l'estat i de forma particular per a la ciutat de València, la magnitud del problema. Per la seua banda, estudiarem a grans trets, els plans ja realitzats en altres ciutats, tant espanyoles com europees, a manera de comparativa. En la segona part, escollirem els dos plans més complets i interessants per analitzar-los en profunditat i extreure'ls tota la informació possible, ja que ens serviran de base per a elaborar una proposta particular que es desenvoluparà en la tercera part del treball. En ella, proposarem algunes idees que podran ser útils per a la formació futura d'un Pla estratègic per a la ciutat de València. es_ES
dc.format.extent 75 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Urbanisme es_ES
dc.subject Envelliment poblacional es_ES
dc.subject Estudis demogràfics es_ES
dc.subject Demographic studies es_ES
dc.subject Estudis comparatius es_ES
dc.subject Comparative studies es_ES
dc.subject Population aging es_ES
dc.subject.classification URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title La ciutat per a la gent gran. Mesures i estratègies per a l'adaptació de les ciutats al canvi demogràfic es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez Del Ruste, A. (2020). La ciutat per a la gent gran. Mesures i estratègies per a l'adaptació de les ciutats al canvi demogràfic. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/162291 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\96820 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record