- -

Noves atribucions al pintor Gaspar Requena

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Noves atribucions al pintor Gaspar Requena

Show full item record

Navarro Buenaventura, B.; Cebrian Molina, JL. (2014). Noves atribucions al pintor Gaspar Requena. Revista de la Safor. (5):67-80. http://hdl.handle.net/10251/162902

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162902

Files in this item

Item Metadata

Title: Noves atribucions al pintor Gaspar Requena
Author: Navarro Buenaventura, Beatriu Cebrian Molina, Josep Lluís
Issued date:
Abstract:
[CA] Durant quatre segles el record de Gaspar Requena, pintor valencia del segle XVI natural de Montesa, dormita en la documentació deis arxius i sobrevisqué en algunes mencions bibli­ografiques escarides. Les obres ...[+]
Subjects: La Safor , Gaspar Requena
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record