- -

La innovació en l'agricultura valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La innovació en l'agricultura valenciana

Show full item record

Pérez Ledo, P. (2015). La innovació en l'agricultura valenciana. Revista de la Safor. (6):141-155. http://hdl.handle.net/10251/162996

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162996

Files in this item

Item Metadata

Title: La innovació en l'agricultura valenciana
Author: Pérez Ledo, Pau
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Issued date:
Abstract:
[CA] El sector agroalimentari es considera un sector amb una gran influència en el desenvolu­pament territorial, per les seues funcions de subministrador d'aliments i l'elevada ocupació que proporciona, però també per la ...[+]
Subjects: La Safor , Agricultura , Agricultura valenciana , Innovació
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record