- -

La innovació en l'agricultura valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La innovació en l'agricultura valenciana

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Pérez Ledo, Pau es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.2562815; north=38.8591607; name=La Safor, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2021-03-04T09:02:39Z
dc.date.available 2021-03-04T09:02:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1889-5735
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/162996
dc.description.abstract [CA] El sector agroalimentari es considera un sector amb una gran influència en el desenvolu­pament territorial, per les seues funcions de subministrador d'aliments i l'elevada ocupació que proporciona, però també per la seua importància ambiental i cultural. Tradicionalment, però, la literatura identifica aquest sector com de baixa intensitat innovadora (Connor i Chiek, 1997), mentre que estudis recents refutarien els resultats anteriors, mostrant que el conjunt del sector agroalimentari valencià posseeix una intensitat innovadora major que altres sec­tors del mateix territori (Alba, 2012), per molt que siga menor que en el conjunt estatal. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell es_ES
dc.relation.ispartof Revista de la Safor es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject La Safor es_ES
dc.subject Agricultura es_ES
dc.subject Agricultura valenciana es_ES
dc.subject Innovació es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA APLICADA es_ES
dc.title La innovació en l'agricultura valenciana es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez Ledo, P. (2015). La innovació en l'agricultura valenciana. Revista de la Safor. (6):141-155. http://hdl.handle.net/10251/162996 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 141 es_ES
dc.description.upvformatpfin 155 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.issue 6 es_ES
dc.identifier.eissn 2697-0236


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record