- -

Connecta-t amb el Turia : Projecte de disseny urbà

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Connecta-t amb el Turia : Projecte de disseny urbà

Show full item record

Vaquer Gregori, F. (2021). Connecta-t amb el Turia : Projecte de disseny urbà. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/163700

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/163700

Files in this item

Item Metadata

Title: Connecta-t amb el Turia : Projecte de disseny urbà
Author: Vaquer Gregori, Francesc
Director(s): Puyuelo Cazorla, Marina Merino Sanjuan, Lola
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica - Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2021-02-23
Issued date:
Abstract:
[ES] Connecta-T amb el Túria és un projecte de desenvolupament urbà que naix amb la intenció de generar espais polivalents i permeables a disposició dels usuaris de la ciutat. Aquest projecte pretén donar-li el lloc i ...[+]


[EN] This project aims to give the necessary place and visibility to citizens that would like to share their talent or ideas, open a debate or show a skill with the rest of the population and visitors. In the same way, it ...[+]
Subjects: València , Urbanisme i paisatgisme , Jardí Túria , Mobiliari urbà , Espai públic , Smart City , Contact social , Disseny modular , Sostenible , Flexible , Activitats , Polivalent. , Valencia , Urbanism and landscape , Turia park riverbed , Urban furniture , Public space , Social connection , Modular Design , Sustainable , Outdoors Activities , Multipurpose.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record