- -

Anàlisi d'oportunitats per al cultiu de l'espècie vegetal Opuntia ficus-indica a les Illes Balears

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi d'oportunitats per al cultiu de l'espècie vegetal Opuntia ficus-indica a les Illes Balears

Show full item record

Ferrer Roig, F. (2021). Anàlisi d'oportunitats per al cultiu de l'espècie vegetal Opuntia ficus-indica a les Illes Balears. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/164374

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/164374

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi d'oportunitats per al cultiu de l'espècie vegetal Opuntia ficus-indica a les Illes Balears
Author: Ferrer Roig, Francisca
Director(s): Sebastiá Frasquet, María Teresa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2021-02-25
Issued date:
Abstract:
[CA] Amb la realització del següent Treball final de grau (TFG) es persegueix la idea d'analitzar les oportunitats que tindria cultivar Opuntia ficus-indica a les quatre illes principals de les Illes Balears i quines ...[+]


[EN] With the realization of the following study, the idea is to analyze the opportunities that would have to make crops of Opuntia ficus-indica in the four main islands of the Balearic Islands and what possibilities of ...[+]
Subjects: Opuntia ficus-indica , Cultiu , DAFO , Illes Balears , Crop , SWOT , Balearic Islands
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record