- -

Construcció d’una cartera d’inversió de risc mínim amb accions de CaixaBank, PharmaMar i Siemens Gamesa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Construcció d’una cartera d’inversió de risc mínim amb accions de CaixaBank, PharmaMar i Siemens Gamesa

Show full item record

Terol Revert, J. (2021). Construcció d’una cartera d’inversió de risc mínim amb accions de CaixaBank, PharmaMar i Siemens Gamesa. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/165075

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/165075

Files in this item

Item Metadata

Title: Construcció d’una cartera d’inversió de risc mínim amb accions de CaixaBank, PharmaMar i Siemens Gamesa
Secondary Title: Construcción de una cartera de inversión de mínimo riesgo con acciones de CaixaBank, PharmaMar y Siemens Gamesa
Author: Terol Revert, Júlia
Director(s): Santamaría Navarro, Cristina Vidal Ferràndiz, Antoni
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Read date / Event date:
2021-03-25
Issued date:
Abstract:
[CA] En els mercats borsaris hi ha un ambient d´incertesa i per tant no es pot conèixer el valor de les cotitzacions de les accions amb exactitud. Però, existeixen mètodes estadístics i matemàtics per a poder estimar el ...[+]
Subjects: Processos estocàstics , Modelització matemàtica , Minim risc , Carteres de valors , Siemens Gamesa , PharmaMar , CaixaBank , Mercados bursátiles , Acciones , IBEX-35 , Bolsa , Carteras de inversión
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record