- -

Aplicació web per a refugis d´animals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Aplicació web per a refugis d´animals

Show full item record

Monter Anduix, A. (2021). Aplicació web per a refugis d´animals. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/165973

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/165973

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació web per a refugis d´animals
Secondary Title: Aplicación web para refugios de animales
Author: Monter Anduix, Artur
Director(s): Oliver Gil, José Salvador
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2021-03-29
Issued date:
Abstract:
[CA] En aquest treball mostrarem el desenvolupament d’una aplicació web la qual tractarà, per un costat, d’ajudar en l’adopció d’animals abandonats que es troben en protectores, i per l’altre, facilitar la recerca de ...[+]


[ES] En este trabajo mostraremos el desarrollo de una aplicación web la cual tratará, por un lado, de ayudar en la adopción de animales abandonados que se encuentran en protectoras, y por otro facilitar la búsqueda de ...[+]


[EN] In this project we will show the development of a web application aiming to help in the adoption of abandoned animals living in shelters, as well as to facillitate the search for lost pets. This web, on one hand, ...[+]
Subjects: Base de dades , Aplicació web , Refugi animals , Data base , Web application , Animal shelter
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record