- -

ANÀLISI DIDÀCTICA I CRÍTICA DEL WEB PER A L'AUTOAPRENENTATGE DEL CATALÀ

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

ANÀLISI DIDÀCTICA I CRÍTICA DEL WEB PER A L'AUTOAPRENENTATGE DEL CATALÀ

Show full item record

Romero Forteza, F. (2012). ANÀLISI DIDÀCTICA I CRÍTICA DEL WEB PER A L'AUTOAPRENENTATGE DEL CATALÀ [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/16802

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/16802

Files in this item

Item Metadata

Title: ANÀLISI DIDÀCTICA I CRÍTICA DEL WEB PER A L'AUTOAPRENENTATGE DEL CATALÀ
Author: Romero Forteza, Francesca
Director(s): Carrió Pastor, Mª Luisa Ballester Roca, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Read date / Event date:
2012-07-05
Issued date:
Abstract:
Aquesta tesi doctoral estudia el World Wide Web en tant que entorn factible per a l'aprenentatge de llengües. En concret, se centra en l'autoaprenentatge del català a través del web. Es tracta d'una modalitat d'aprenentatge ...[+]
Subjects: Aprenentatge de llengües , Computer assisted language learning , World wide web
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/16802
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Tesis doctoral

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record