- -

Les xarxes socials com a eines per a l'aprenentatge en l'àmbit universitari: una experiència de l'ús de facebook per a la comunicació del professorat-alumnat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Les xarxes socials com a eines per a l'aprenentatge en l'àmbit universitari: una experiència de l'ús de facebook per a la comunicació del professorat-alumnat

Show full item record

Monfort Signes, J.; Fuentes Giner, MB.; Oliver-Faubel, I. (2014). Les xarxes socials com a eines per a l'aprenentatge en l'àmbit universitari: una experiència de l'ús de facebook per a la comunicació del professorat-alumnat. Editorial Universitat Politècnica de València. 102-115. http://hdl.handle.net/10251/168623

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/168623

Files in this item

Item Metadata

Title: Les xarxes socials com a eines per a l'aprenentatge en l'àmbit universitari: una experiència de l'ús de facebook per a la comunicació del professorat-alumnat
Author: Monfort Signes, Jaume Fuentes Giner, María Begoña Oliver-Faubel, Inmaculada
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques
Issued date:
Abstract:
[Otros] We can now affirm that social networks are a basic tool for a group of people to promote communication in everyday tasks collaboratively and ensuring that all group members are perceived as part of the community. This ...[+]


[Otros] Podem afermar que en l¿actualitat les xarxes socials representen una eina elemental per a promoure la comunicació d¿un grup de persones en tasques quotidianes, d¿una forma col·laborativa i aconseguint que tots els ...[+]
Subjects: Aprenentatge , Col·laboració , Comunicació , Xarxes socials , Learning , Collaboration, Communication , Social networking
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
ISBN: 9788490482711
Source:
In-Red 2014 - Jornadas de Innovación Educativa y Docencia en Red de la Universitat Politècnica de València.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2014
Conference name: Jornadas de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2014)
Conference place: Valencia, España
Conference date: Julio 15-16,2014
Type: Comunicación en congreso Capítulo de libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record