- -

Adaptació dels models de llenguatge per a la transcripció de vídeos de poli[Media]

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Adaptació dels models de llenguatge per a la transcripció de vídeos de poli[Media]

Show full item record

Martínez Villaronga, AA. (2012). Adaptació dels models de llenguatge per a la transcripció de vídeos de poli[Media]. http://hdl.handle.net/10251/16936.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/16936

Files in this item

Item Metadata

Title: Adaptació dels models de llenguatge per a la transcripció de vídeos de poli[Media]
Author:
Director(s): Juan Císcar, Alfonso Andrés Ferrer, Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-07-26
Issued date:
Abstract:
Al llarg del darrer segle la forma de consumir la informació ha canviat de forma important. Mentre que a principis del segle XX, tot i l' incipient aparició de la cinematografia, gairebé tots els mitjans eren escrits, ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record