- -

Coherence errors in English

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Coherence errors in English

Show full item record

Mestre I Mestre, EM. (2012). Coherence errors in English. http://hdl.handle.net/10251/16948

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/16948

Video Viewer

Item Metadata

Title: Coherence errors in English
Author: Mestre i Mestre, Eva María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
Anàlisi i identificació d'errors pragmàtics relacionats amb la coherència textual.
Subjects: Coherence , Errors , English , Pragmatics
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=5f09cb44-d216-4424-90e5-31c405375cb4
Learning Resource Type: Vídeo didáctico
Educational description: Després de la visualització, l'alumne podrà revisar i millorar la producció pròpia, seguint els consells que s'hi expliquen
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minuts
Educational language: Inglés
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record