- -

Coherence errors in English

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Coherence errors in English

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Mestre i Mestre, Eva María es_ES
dc.date.accessioned 2012-07-31T07:16:24Z
dc.date.available 2012-07-31T07:16:24Z
dc.date.issued 2012-07-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/16948
dc.description.abstract Anàlisi i identificació d'errors pragmàtics relacionats amb la coherència textual. es_ES
dc.description.uri https://media.upv.es/player/?id=5f09cb44-d216-4424-90e5-31c405375cb4 es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Coherence es_ES
dc.subject Errors es_ES
dc.subject English es_ES
dc.subject Pragmatics es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA INGLESA es_ES
dc.title Coherence errors in English es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Vídeo didáctico es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Fácil es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 30 minuts es_ES
dc.lom.educationalDescription Després de la visualització, l'alumne podrà revisar i millorar la producció pròpia, seguint els consells que s'hi expliquen es_ES
dc.lom.educationalLanguage Inglés es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2011-2012 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Mestre I Mestre, EM. (2012). Coherence errors in English. http://hdl.handle.net/10251/16948 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record