- -

El bestiario de los miedos. Libro ilustrado de criaturas mágicas y espeluznantes.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El bestiario de los miedos. Libro ilustrado de criaturas mágicas y espeluznantes.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Berenguer Wieden, María Desamparados es_ES
dc.contributor.author Aniorte Quesada, María Isabel es_ES
dc.date.accessioned 2021-07-23T16:08:41Z
dc.date.available 2021-07-23T16:08:41Z
dc.date.created 2021-07-19
dc.date.issued 2021-07-23 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/170046
dc.description.abstract [CA] Aquest projecte té com a finalitat, fer un llibre il·lustrat d'animals fantàstics acompanyats de textos i il·lustracions digitals sobre pors o fòbies personals. En la memòria es recull el procés de l'elaboració d'aquest bestiari com la creació de la idea i les referencia que he pres per a dur a terme aquest treball. Es distingeix en tres apartats. El primer ens parla del marc teòric i social dels bestiaris en la literatura medieval i en el que ha va influir en aqueixa època, juntament amb els tipus de bestiaris que existeixen i la relació que hi ha entre imatge i text. El segon apartat tracta sobre com és treballar amb la tècnica de la il·lustració en digital, explicar breument la història d'ella i els primers referents que van començar a introduir aquest mètode en el món de la il·lustració. Finalment, es parla sobre el procés de maquetació, la distribució de les imatges juntament amb els textos, la composició dels colors i les formes que s'han utilitzat per a il·lustrar aquest llibre. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este proyecto tiene como finalidad elaborar un libro ilustrado que sea una recopilación de animales fantásticos y espeluznantes, acompañados de textos sobre miedos y fobias personales. Este libro es una reflexión sobre mis emociones y como representarlas. En la memoria se recoge el proceso de elaboración de dicho bestiario: la creación, descripción y maquetación del libro. Se divide en tres apartados: Marco teórico y social. Reflexiones en torno a los bestiarios medievales y contemporáneos y la relación entre texto e imagen. es_ES
dc.description.abstract [EN] This project aims to produce an illustrated book that is a compilation of terrifying and fantastic animals, accompanied by texts about personal fears and phobias. This book is a reflection on my emotions and how to represent them. The memory includes the process of making this bestiary: the creation, description and layout of the book. It is divided into three sections: Theoretical and social framework. Reflections on medieval and contemporary bestiaries and the relationship between text and image. es_ES
dc.format.extent 27 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Bestiario es_ES
dc.subject Animales fantásticos es_ES
dc.subject Emociones es_ES
dc.subject Ilustración y libro ilustrado. es_ES
dc.subject Bestiary es_ES
dc.subject Fantastic animals es_ES
dc.subject Emotions es_ES
dc.subject Illustration and ilustrated book. es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title El bestiario de los miedos. Libro ilustrado de criaturas mágicas y espeluznantes. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Arte y Entorno - Centre d'Investigació Art i Entorn es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Aniorte Quesada, MI. (2021). El bestiario de los miedos. Libro ilustrado de criaturas mágicas y espeluznantes. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/170046 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\140730 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record