- -

Cos, sexe i gènere, construcció de la identitat.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Cos, sexe i gènere, construcció de la identitat.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Beltrán Lahoz, Maria Pilar es_ES
dc.contributor.author Palop Casanova, Sandra es_ES
dc.date.accessioned 2021-07-27T13:39:04Z
dc.date.available 2021-07-27T13:39:04Z
dc.date.created 2021-07-20
dc.date.issued 2021-07-27 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/170415
dc.description.abstract [CA] Un recorregut per la història dels mètodes de construcció del gènere i de la diferenciació sexual és el precursor d'aquest projecte, així com, l'obligació de comprendre que els fonaments que suporten les tesis sobre els rols i estereotips de gènere s'estableixen en la cultura i no en la biologia. A partir d¿imitar les artistes referents de l¿avantguarda feminista dels seixanta i els seus mètodes de producció, s'experimenta amb noves tècniques i procediments per tal d'interpretar aquests conceptes fent servir el propi cos per tal de construir la mateixa imatge mitjançant la realització d¿autoretrats i la manipulació d¿aquests, mostrant una evolució notable al llarg del projecte. es_ES
dc.description.abstract [EN] A journey through the history of the methods of construction of gender and sexual differentiation is the precursor of this project, as well as the obligation to understand that the foundations that support the thesis on gender roles and stereotypes are established in culture and not in biology. From imitating the referent artists of the feminist avant-garde of the sixties and their methods of production, it experiments with new techniques and procedures to interpret these concepts using the same body to build the same image by making self-portraits and manipulating them, showing a remarkable evolution throughout the project. es_ES
dc.format.extent 57 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Autogestió es_ES
dc.subject Canvi es_ES
dc.subject Cos es_ES
dc.subject Desconstrucció es_ES
dc.subject Gènere es_ES
dc.subject Identitat es_ES
dc.subject Autoretrat es_ES
dc.subject Sexe. es_ES
dc.subject Self-management es_ES
dc.subject Change es_ES
dc.subject Body es_ES
dc.subject Deconstruction es_ES
dc.subject Gender es_ES
dc.subject Identity es_ES
dc.subject Self-portrait es_ES
dc.subject Sex. es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title Cos, sexe i gènere, construcció de la identitat. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Arte y Entorno - Centre d'Investigació Art i Entorn es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Palop Casanova, S. (2021). Cos, sexe i gènere, construcció de la identitat. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/170415 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\126153 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record