- -

Dibuix expressiu i educació sensorial com a mecanismes de canvi en la concepció del propi dibuix i del món.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Dibuix expressiu i educació sensorial com a mecanismes de canvi en la concepció del propi dibuix i del món.

Show full item record

Verdeguer Olmos, I. (2021). Dibuix expressiu i educació sensorial com a mecanismes de canvi en la concepció del propi dibuix i del món. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/170423

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/170423

Files in this item

Item Metadata

Title: Dibuix expressiu i educació sensorial com a mecanismes de canvi en la concepció del propi dibuix i del món.
Author: Verdeguer Olmos, Irene
Director(s): Rodríguez León, Alejandro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Arte y Entorno - Centre d'Investigació Art i Entorn
Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2021-07-20
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball de final de grau consisteix en la recerca d'informació teòrica sobre la naturalesa del dibuix, inherent a totes les persones i de caràcter espontani, i ha desencadenat l'estudi de la percepció sensorial ...[+]


[EN] This final degree project consists of the search for theoretical information on the nature of drawing that is inherent in all people and of spontaneous nature. It has triggered the study of sensory perception and the ...[+]
Subjects: Dibuix expressiu , Procés , Espontaneitat , Pedagogia , Cognició , Educació sensorial. , Expressive drawing , Process , Spontaneity , Pedagogy , Cognition , Sensory education.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record