- -

Arrels. Disseny d'experiència d'usuari d'una plataforma web per conectar-nos amb la natura

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Arrels. Disseny d'experiència d'usuari d'una plataforma web per conectar-nos amb la natura

Show full item record

Vila Gregori, L. (2021). Arrels. Disseny d'experiència d'usuari d'una plataforma web per conectar-nos amb la natura. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/170436

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/170436

Files in this item

Item Metadata

Title: Arrels. Disseny d'experiència d'usuari d'una plataforma web per conectar-nos amb la natura
Author: Vila Gregori, Lara
Director(s): Heras Evangelio, David
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2021-07-19
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest projecte utilitza el disseny gràfic com una eina per al canvi social i el progrés. D aquesta manera, amb l objectiu d impulsar la transició ecològica, es desenvoluparà una plataforma web que fomenta el coneixement, ...[+]


[EN] This project uses graphic design as a tool for social change and progress. Thus, with the aim of promoting the ecological transition, we will develop a web platform that promotes knowledge, awareness and action of ...[+]
Subjects: Disseny social , UX , UI , Mercat online , Agroecologia , Patrimoni ambiental i cultural valencià. , Social design , Online market , Agroecology , Environmental and cultural valencian heritage.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Diseño y Tecnologías Creativas-Grau en Disseny i Tecnologies Creatives
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record