- -

Arrels. Disseny d'experiència d'usuari d'una plataforma web per conectar-nos amb la natura

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Arrels. Disseny d'experiència d'usuari d'una plataforma web per conectar-nos amb la natura

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Heras Evangelio, David es_ES
dc.contributor.author Vila Gregori, Lara es_ES
dc.date.accessioned 2021-07-27T14:11:20Z
dc.date.available 2021-07-27T14:11:20Z
dc.date.created 2021-07-19
dc.date.issued 2021-07-27 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/170436
dc.description.abstract [CA] Aquest projecte utilitza el disseny gràfic com una eina per al canvi social i el progrés. D aquesta manera, amb l objectiu d impulsar la transició ecològica, es desenvoluparà una plataforma web que fomenta el coneixement, la sensibilització i l acció dels ciutadans valencians, davant el canvi climàtic, des de la responsabilitat com a consumidors. Ho farem mitjançant el disseny d experiència d usuari (UX) i el disseny d interfície (UI) d un espai digital amb continguts de lectura i audiovisuals sobre tots aquells aspectes que des d allò local aporten rellevància al missatge. I un mercat en línea com a ferramenta per a practicar un consum conscient i sostenible i com a conseqüència fomentar la producció d aliments agroecològics de proximitat i el desenvolupament rural. es_ES
dc.description.abstract [EN] This project uses graphic design as a tool for social change and progress. Thus, with the aim of promoting the ecological transition, we will develop a web platform that promotes knowledge, awareness and action of Valencian citizens, in the face of climate change, from the responsibility as consumers. We will do this through the design of user experience (UX) and interface design (UI) of a digital space with reading and audiovisual content on all those aspects that from the local level provide relevance to the message. And an online market as a tool to practice a conscious and sustainable consumption and as a result promote the production of agroecological food of proximity and rural development. es_ES
dc.format.extent 56 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Disseny social es_ES
dc.subject UX es_ES
dc.subject UI es_ES
dc.subject Mercat online es_ES
dc.subject Agroecologia es_ES
dc.subject Patrimoni ambiental i cultural valencià. es_ES
dc.subject Social design es_ES
dc.subject Online market es_ES
dc.subject Agroecology es_ES
dc.subject Environmental and cultural valencian heritage. es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Grado en Diseño y Tecnologías Creativas-Grau en Disseny i Tecnologies Creatives es_ES
dc.title Arrels. Disseny d'experiència d'usuari d'una plataforma web per conectar-nos amb la natura es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vila Gregori, L. (2021). Arrels. Disseny d'experiència d'usuari d'una plataforma web per conectar-nos amb la natura. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/170436 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\142081 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record