- -

Seguretat en xarxes de sensors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Seguretat en xarxes de sensors

Show full item record

Herce Yébenes, E.; Ribes Franco, M. (2012). Seguretat en xarxes de sensors. http://hdl.handle.net/10251/17074.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17074

Files in this item

Item Metadata

Title: Seguretat en xarxes de sensors
Author:
Director(s): Capella Hernández, Juan Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-06-04
Issued date:
Abstract:
Aquest treball es centra en certs aspectes de la seguretat en les xarxes de sensors i possibles mesures de seguretat per protegir-les de les vulnerabilitats tractades. Per poder abordar aquests aspectes es necessari ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record