- -

Seguretat en xarxes de sensors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Seguretat en xarxes de sensors

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Capella Hernández, Juan Vicente es_ES
dc.contributor.author Herce Yébenes, Enric es_ES
dc.contributor.author Ribes Franco, Miguel es_ES
dc.date.accessioned 2012-09-13T07:37:32Z
dc.date.available 2012-09-13T07:37:32Z
dc.date.created 2012-06-04
dc.date.issued 2012-09-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/17074
dc.description.abstract Aquest treball es centra en certs aspectes de la seguretat en les xarxes de sensors i possibles mesures de seguretat per protegir-les de les vulnerabilitats tractades. Per poder abordar aquests aspectes es necessari tractar en profunditat el funcionament d'aquest tipus de xarxa, que es veurà en el segon capítol. A continuació, en el tercer capítol, si que entrarem al tema de la seguretat on estudiarem per separat les diferents classes d'atacs i diferents propostes per protegirles. La intenció es explicar amb detall que es cada atac i per què es important protegir les xarxes d'aquests atacs i no d'altres per, després, encarar algunes solucions que s'han donat i que algun dia poden ser aplicables a les xarxes de sensors. En el quart capítol i com aspecte no menys important tractarem com es poden implementar algunes de les defenses estudiades en un protocol desenvolupat a la Universitat Politècnica de València conegut com a EDETA. L'objectiu d'aquest quart capítol es tractar com s'implementarien en un sistema real tractant entre altres el consum energètic i el cost en missatges. Per últim tindrem un cinquè capítol amb una valoració de tot el treball. es_ES
dc.format.extent 28 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject.other Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió es_ES
dc.title Seguretat en xarxes de sensors es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Herce Yébenes, E.; Ribes Franco, M. (2012). Seguretat en xarxes de sensors. http://hdl.handle.net/10251/17074. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record