- -

Estudi de la redundància funcional d’un clado de factors de transcripció bHLH d’Arabidopsis thaliana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi de la redundància funcional d’un clado de factors de transcripció bHLH d’Arabidopsis thaliana

Show full item record

Puertes Espadas, A. (2021). Estudi de la redundància funcional d’un clado de factors de transcripció bHLH d’Arabidopsis thaliana. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/171154

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/171154

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de la redundància funcional d’un clado de factors de transcripció bHLH d’Arabidopsis thaliana
Secondary Title: Estudio de la redundancia funcional de un clado de factores de transcripción bHLH de Arabidopsis thaliana
Author: Puertes Espadas, Ana
Director(s): Forment Millet, José Javier Ballester Fuentes, Patricia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Biotecnología - Departament de Biotecnologia
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2021-07-19
Issued date:
Abstract:
[CA] les proteïnes bHLH són una superfamília de factors de transcripció en plantes que en Arabidopsis thaliana controlen una diversitat de processos que van des de la proliferació cel·lular fins a l'establiment del ...[+]


[EN] The bHLH proteins are a superfamily of transcription factors in plants that in Arabidopsis thaliana control a variety of processes. Among the proteins of this family are HECATE, encoded by 3 different genes (HECATE1, ...[+]
Subjects: Genotipado , Factor de transcripción , Clado , Arabidopsis thaliana , Antera , Dispersión , Planta transgénica , ADN , Escherichia coli , Genotyping , Transcription factor , Clade , Anther , Dispersion , Transgenic plant , DNA , Genotipat , Factor de transcripció , Dispersió
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Biotecnología-Grau en Biotecnologia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record