- -

Disseny i desenvolupament d'una tenda de campanya per a quatre persones

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i desenvolupament d'una tenda de campanya per a quatre persones

Show full item record

Ferre Gisbert, C. (2021). Disseny i desenvolupament d'una tenda de campanya per a quatre persones. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/171575

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/171575

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i desenvolupament d'una tenda de campanya per a quatre persones
Secondary Title: Diseño y desarrollo de una tienda de campaña para cuatro personas
Author: Ferre Gisbert, Cristina
Director(s): Pacheco Blanco, Bélgica Victoria
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos de Ingeniería - Departament de Projectes d'Enginyeria
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2021-07-27
Issued date:
Abstract:
[CA] Amb aquest Treball de Fi de Grau (TFG) es presenta el disseny d'una tenda de campanya, concretament per a grups, l'objectiu principal dels quals és millorar l'experiència d'ús optimitzant les prestacions. Per a ...[+]


[ES] Amb aquest Treball de Fi de Grau (TFG) es presenta el disseny d'una tenda de campanya, concretament per a grups, l'objectiu principal dels quals és millorar l'experiència d'ús optimitzant les prestacions. Per a això, ...[+]


[EN] This Final Degree Project (TFG) presents the design of a tent, specifically for groups, whose main objective is to improve the user experience by optimising performance. To achieve this, the Double Diamond method ...[+]
Subjects: Tenda/carpa de campanya , Acampada , Estructura , Disseny industrial. , Tent , Camping , Structure , Industrial design.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record