- -

La Aldea de Barchel, una alternativa ciutadana davant la despoblació rural

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La Aldea de Barchel, una alternativa ciutadana davant la despoblació rural

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor García Ribes, Víctor es_ES
dc.contributor.advisor Herrera Racionero, Paloma es_ES
dc.contributor.author Muñoz Barceló, David es_ES
dc.coverage.spatial east=-1.0817518; north=39.7129623; name=Aldea de Barchel, Xelva, València, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2021-09-08T17:27:52Z
dc.date.available 2021-09-08T17:27:52Z
dc.date.created 2021-07-22
dc.date.issued 2021-09-08 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/171662
dc.description.abstract [CA] El següent treball vol mostrar la problemàtica actual de la despoblació que pateixen les zones rurals, sobretot a l’Estat espanyol, tractant de donar-li una possible solució al marge de les institucions a partir de una alternativa ciutadana com és la okupació rural de una aldea abandonada. Per donar a conèixer aquest tipus de projectes, el treball es desenvolupa mostrant primerament punts clau per conèixer d’on surten aquests moviments i les justificacions que comporten aquestes accions. Posteriorment es centra en el cas concret del projecte desenvolupat a la aldea de Barchel situada a la Serrania Celtibèrica, una de les zones més despoblades de la Unió Europea, per exposar com s’organitzen analitzant la seua repercussió ambiental, social, cultural i econòmica a la zona a partir d’una metodologia qualitativa d’observació participant amb entrevistes i memòria fotogràfica. es_ES
dc.description.abstract [EN] The next work aims to show the current problems of depopulation that rural areas suffer, especially in Spain, trying to give a possible solution outside the institutions from a citizen alternative such as the rural occupation of a abandoned difference. To publicize this type of project, the work is developed by first showing key points to know where these movements come from and the justifications involved in these actions. It then focuses on the specific case of the project developed in the village of Barchel located in the Celtiberian Mountains, one of the most depopulated areas of the European Union, to explain how they are organized by analyzing their environmental, social, cultural and economic impact on the area from a qualitative methodology of observation participating with interviews and photographic memory. es_ES
dc.format.extent 32 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Despoblació rural es_ES
dc.subject Okupació rural es_ES
dc.subject Aldea de Barchel es_ES
dc.subject Decreixement es_ES
dc.subject Rural depopulation es_ES
dc.subject Rural occupation es_ES
dc.subject Barchel village es_ES
dc.subject Decrease es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals es_ES
dc.title La Aldea de Barchel, una alternativa ciutadana davant la despoblació rural es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Muñoz Barceló, D. (2021). La Aldea de Barchel, una alternativa ciutadana davant la despoblació rural. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/171662 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\143518 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record