- -

Expresión a través del arte de acción.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Expresión a través del arte de acción.

Show full item record

San Cirilo Soriano, D. (2021). Expresión a través del arte de acción. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/172345

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/172345

Files in this item

Item Metadata

Title: Expresión a través del arte de acción.
Author: San Cirilo Soriano, David
Director(s): Terrones Reigada, Álvaro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2021-09-08
Issued date:
Abstract:
[ES] Partint de la necessitat personal d´assimilar i expressar totes les experiències viscudes al llarg de l´últim any, aquest projecte girarà al voltant de l´afectivitat i com aquesta influeix a la relació amb un mateix ...[+]


[EN] Starting from a personal necessity of understanding and expressing all the experiences lived through the last year, this project will revolve around affectivity and the way it affects the relationship with oneself and ...[+]
Subjects: Art d´acció , Performance , Afectivitat , Afecte , Mort , Ansietat , Relacions interpersonals , Performance art , Affectivity , Death , Anxiety , Interpersonal relationships
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record