- -

Expresión a través del arte de acción.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Expresión a través del arte de acción.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Terrones Reigada, Álvaro es_ES
dc.contributor.author San Cirilo Soriano, David es_ES
dc.date.accessioned 2021-09-14T07:27:34Z
dc.date.available 2021-09-14T07:27:34Z
dc.date.created 2021-09-08
dc.date.issued 2021-09-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/172345
dc.description.abstract [ES] Partint de la necessitat personal d´assimilar i expressar totes les experiències viscudes al llarg de l´últim any, aquest projecte girarà al voltant de l´afectivitat i com aquesta influeix a la relació amb un mateix i amb els altres. Per a aconseguir-ho explorarem conceptes vinculats a aquestes vivències com l´ansietat, la pèrdua d´un ésser estimat i la importància de tindre una xarxa de suport. El mitjà per a fer aquesta exploració serà l´art d´acció, del qual són elements importants l´objecte, el cos i l´espai-temps. Així ens embarcarem en un procés creatiu de conceptualització i execució de tres performances distintes, cada una centrant-se a un dels conceptes lligats amb les experiències i un dels elements citats de l´art d´acció. es_ES
dc.description.abstract [EN] Starting from a personal necessity of understanding and expressing all the experiences lived through the last year, this project will revolve around affectivity and the way it affects the relationship with oneself and the others. To achieve this we will explore concepts linked to those experiences like anxiety, the loss of a family member and the importance of having emotional support. The way to do this exploration will be through performance art, of which are important elements the object, the body and the space-time. On this creative process we are going to conceptualize and execute three different performances, each one being the result of focusing on one the concepts tied to the experiences and one of the said elements of performance art. es_ES
dc.format.extent 34 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Art d´acció es_ES
dc.subject Performance es_ES
dc.subject Afectivitat es_ES
dc.subject Afecte es_ES
dc.subject Mort es_ES
dc.subject Ansietat es_ES
dc.subject Relacions interpersonals es_ES
dc.subject Performance art es_ES
dc.subject Affectivity es_ES
dc.subject Death es_ES
dc.subject Anxiety es_ES
dc.subject Interpersonal relationships es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title Expresión a través del arte de acción. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation San Cirilo Soriano, D. (2021). Expresión a través del arte de acción. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/172345 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\141284 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record