- -

Desenvolupament, posada a punt i avaluació econòmica d'un procés d'elaboració de cervesa casolana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desenvolupament, posada a punt i avaluació econòmica d'un procés d'elaboració de cervesa casolana

Show full item record

Tejedor García, AA. (2021). Desenvolupament, posada a punt i avaluació econòmica d'un procés d'elaboració de cervesa casolana. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/173367

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/173367

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament, posada a punt i avaluació econòmica d'un procés d'elaboració de cervesa casolana
Secondary Title: Desarrollo, puesta a punto y evaluación económica de un proceso de elaboración de cerveza casera
Author: Tejedor García, Ana Athenea
Director(s): Arques Sanz, Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Textil y Papelera - Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2021-07-20
Issued date:
Abstract:
[CA] L’objectiu del present projecte és dissenyar un procediment d’elaboració de cervesa, amb vista a la seua producció per a 400 persones, que puga ser reproduït per alumnes de la Universitat Politècnica de València. ...[+]


[EN] The objective of this project is to design a brewing procedure, with a view to producing it for 400 people, which can be reproduced by students of the Polytechnic University of Valencia. At first, various types of ...[+]


[ES] El objetivo del presente proyecto es diseñar un procedimiento de elaboración de cerveza, con vistas a su producción para 400 personas, que pueda ser reproducido por alumnos de la Universitat Politècnica de València. ...[+]
Subjects: Cervesa , Elaboració , Fermentació , Malta , Beer , Brewing , Fermentation , Malt , Cerveza , Fermentación
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Química-Grau en Enginyeria Química
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record