- -

Pla Estratègic per a Plàstics ERUM

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla Estratègic per a Plàstics ERUM

Show full item record

Jordá Martínez, T. (2021). Pla Estratègic per a Plàstics ERUM. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/173768

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/173768

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla Estratègic per a Plàstics ERUM
Secondary Title: Plan estratégico para Plásticos ERUM
Author: Jordá Martínez, Tania
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2021-07-19
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball final de grau consisteix en la realització del Pla estratègic per a l’empresa Plàstics Erum. Aquesta societat limitada, està ubicada al territori espanyol, concretament a la ciutat d’Alcoi. És tracta ...[+]


[EN] This final degree project consists of carrying out a strategic plan for “Plasticos Erum” company. “Plasticos Erum” is a company located in the Spanish territory and specifically in the city of Alcoy. Company dedicated ...[+]


[ES] Este trabajo final de grado consiste en la realización del Plan estratégico para a la empresa Plásticos Erum. Esta sociedad limitada está ubicada al territorio español, concretamente en la ciudad de Alcoy. Se trata ...[+]
Subjects: Pla estratègic , DAFO , Anàlisi empresarial , Strategic plan , SWOT , Business analysis , Plan estratégico , Análisis empresarial
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record