- -

Pla director d'intervenció en vivenda tradicional del Cabanyal: carrer José Benlliure, nº 187

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla director d'intervenció en vivenda tradicional del Cabanyal: carrer José Benlliure, nº 187

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ramírez Blanco, Manuel Jesús es_ES
dc.contributor.advisor Llinares Millán, Jaime es_ES
dc.contributor.author Pascual Pascual, David es_ES
dc.date.accessioned 2012-10-26T12:43:48Z
dc.date.available 2012-10-26T12:43:48Z
dc.date.created 2012-07-09
dc.date.issued 2012-10-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/17603
dc.description.abstract Aquest Projecte Final de Grau tracta de la restauració d'un habitatge situat al carrer Belliure, 187 del Cabanyal. Prèviament es fa una contextualització històrica del barri del Cabanyal, del carrer Benlliure i de la casa objecte d'interès. Tot seguit, es fa l'estudi general i per plantes de l'habitatge, així com l'alçament gràfic i el reportatge fotogràfic. La memòria constructiva de la casa conté: la cimentació, l'estructura, la coberta, els murs i particions, els revestiments, la fusteria i serralleria. Finalment, es du a terme l'estudi patològic amb les fitxes de les lesions i les propostes d'intervenció. es_ES
dc.format.extent 190 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Rehabilitación es_ES
dc.subject Restauración de edificios es_ES
dc.subject Proyectos arquitectónicos es_ES
dc.subject Arquitectura popular es_ES
dc.subject.classification CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Edificación-Grau en Enginyeria d'Edificació es_ES
dc.title Pla director d'intervenció en vivenda tradicional del Cabanyal: carrer José Benlliure, nº 187 es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pascual Pascual, D. (2012). Pla director d'intervenció en vivenda tradicional del Cabanyal: carrer José Benlliure, nº 187. http://hdl.handle.net/10251/17603. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record