- -

Pla d'empresa Colchoterm

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pla d'empresa Colchoterm

Show full item record

Galbis Martí, A. (2021). Pla d'empresa Colchoterm. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/178494

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/178494

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla d'empresa Colchoterm
Secondary Title: Plan de empresa Colchoterm
Author: Galbis Martí, Adrián
Director(s): Guerola Navarro, Vicente
Read date / Event date:
2021-11-25
Issued date:
Abstract:
[CA] Colchoterm és una empresa pionera en el mercat, empresa dedicada a la fabricació i distribució de matalassos amb una placa d’alumini capaç de regular la temperatura del mateix per a un major confort per a l’usuari. En ...[+]


[ES] Colchoterm es una empresa pionera en el mercado, empresa dedicada a la fabricación y distribución de colchones con una placa de aluminio capaz de regular la temperatura del mismo para un mayor confort para el usuario. En ...[+]


[EN] Colchoterm is a pioneer in the market, a company dedicated to the manufacture and distribution of mattresses with an aluminum plate capable of regulating the temperature of the same for greater comfort for the user. In ...[+]
Subjects: Matalàs , Colchoterm , Macro entorn , Micro entorn , DAFO , Màrqueting , VAN , TIR , Finances , Viabilitat econòmica , Model Canvas , Mattress , Macro environment , Micro environment , SWOT , Marketing , Finance , Economic viability , Canvas model
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record