- -

Pla d'empresa Colchoterm

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla d'empresa Colchoterm

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Guerola Navarro, Vicente es_ES
dc.contributor.author Galbis Martí, Adrián es_ES
dc.date.accessioned 2021-12-16T17:01:54Z
dc.date.available 2021-12-16T17:01:54Z
dc.date.created 2021-11-25
dc.date.issued 2021-12-16 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/178494
dc.description.abstract [CA] Colchoterm és una empresa pionera en el mercat, empresa dedicada a la fabricació i distribució de matalassos amb una placa d’alumini capaç de regular la temperatura del mateix per a un major confort per a l’usuari. En primer lloc, es desenvoluparà un pla d’empresa analitzant l’entorn, tant general com l’específic per a estudiar els possibles avantatges i inconvenients. En segon lloc, es realitzarà una descripció de l’empresa explicant les seues característiques principals. Per últim, es realitzarà un model Canvas per a il·lustrar el model d’empresa. es_ES
dc.description.abstract [ES] Colchoterm es una empresa pionera en el mercado, empresa dedicada a la fabricación y distribución de colchones con una placa de aluminio capaz de regular la temperatura del mismo para un mayor confort para el usuario. En primer lugar, se desarrollará un plan de empresa analizando el entorno, tanto general como el específico para estudiar las posibles ventajas e inconvenientes. En segundo lugar, se realizará una descripción de la empresa explicando sus características principales. Por último, se realizará un modelo Canvas para ilustrar el modelo de empresa es_ES
dc.description.abstract [EN] Colchoterm is a pioneer in the market, a company dedicated to the manufacture and distribution of mattresses with an aluminum plate capable of regulating the temperature of the same for greater comfort for the user. In the first place, a business plan will be developed analyzing the environment, both general and specific, to study the possible advantages and disadvantages. Secondly, a description will be made of the company explaining its main characteristics. Finally, there will be a Canvas model to illustrate the company model es_ES
dc.format.extent 51 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Matalàs es_ES
dc.subject Colchoterm es_ES
dc.subject Macro entorn es_ES
dc.subject Micro entorn es_ES
dc.subject DAFO es_ES
dc.subject Màrqueting es_ES
dc.subject VAN es_ES
dc.subject TIR es_ES
dc.subject Finances es_ES
dc.subject Viabilitat econòmica es_ES
dc.subject Model Canvas es_ES
dc.subject Mattress es_ES
dc.subject Macro environment es_ES
dc.subject Micro environment es_ES
dc.subject SWOT es_ES
dc.subject Marketing es_ES
dc.subject Finance es_ES
dc.subject Economic viability es_ES
dc.subject Canvas model es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Pla d'empresa Colchoterm es_ES
dc.title.alternative Plan de empresa Colchoterm es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.description.bibliographicCitation Galbis Martí, A. (2021). Pla d'empresa Colchoterm. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/178494 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\146878 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record