- -

Diagnòstic de la Ciutat d'Alcoi com a Destí de Turisme Cultural

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diagnòstic de la Ciutat d'Alcoi com a Destí de Turisme Cultural

Show full item record

Manzanares González, C. (2012). Diagnòstic de la Ciutat d'Alcoi com a Destí de Turisme Cultural. http://hdl.handle.net/10251/17911

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17911

Files in this item

Item Metadata

Title: Diagnòstic de la Ciutat d'Alcoi com a Destí de Turisme Cultural
Author: Manzanares González, Cristina
Director(s): Roig Merino, Bernat
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2012-09-14
Issued date:
Abstract:
El municipi d'Alcoi està duguent a terme un important esforç per a convertir la ciutat en un referent del turisme d'interior a la Comunitat Valenciana. En aquesta treball anem a defendre el dret d'Alcoi a èsser una ...[+]
Subjects: Identidad cultural , Sociedad , Conservación , Interpretación , Promoción , Comercialización y difusión turística
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record