- -

Reciclatge de residus de pneumàtics com adsorbent de metalls pesants presents en aigües residuals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Reciclatge de residus de pneumàtics com adsorbent de metalls pesants presents en aigües residuals

Show full item record

Llario Sempere, F. (2012). Reciclatge de residus de pneumàtics com adsorbent de metalls pesants presents en aigües residuals. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/17921

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/17921

Files in this item

Item Metadata

Title: Reciclatge de residus de pneumàtics com adsorbent de metalls pesants presents en aigües residuals
Author: Llario Sempere, Ferran
Director(s): González Romero, Juan Andrés Mengual Cuquerella, Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2012-09-28
Issued date:
Abstract:
La generació de residus de processos industrials i de consum son un greu problema ambiental en l'actualitat, degut al desig d'aconseguir paulatinament majors cotes de benestar, es generen una gran quantitat de residus ...[+]
Subjects: Reciclaje de residuos , Tratamientos del agua , Neumáticos
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record