- -

Pla de màrqueting turístic de la ciutat d’Ontinyent

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla de màrqueting turístic de la ciutat d’Ontinyent

Show full item record

Gironés Cantavella, A. (2021). Pla de màrqueting turístic de la ciutat d’Ontinyent. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/179371

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/179371

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla de màrqueting turístic de la ciutat d’Ontinyent
Author: Gironés Cantavella, Alba
Director(s): Montero de Vicente, Luis
Read date / Event date:
2021-12-21
Issued date:
Abstract:
[CA] El turisme és un important motor de desenvolupament econòmic i social en l´àmbit global, gràcies a la seua capacitat per generar ocupació, crea noves oportunitats de negoci millorant la competitivitat del territori, ...[+]


[ES] El turismo es un importante motor de desarrollo económico y social en el ámbito global, gracias a su capacidad para generar ocupación, crea nuevas oportunidades de negocio mejorando la competitividad del territorio, ...[+]


[EN] Tourism is an important driver of economic and social development on a global scale, thanks to its capacity to generate employment, create new business opportunities by improving the competitiveness of the territory, ...[+]
Subjects: Ontinyent , Màrqueting , Turisme , Estratègies de màrqueting turístic , Comunicació turística , Marketing , Tourism , Tourism marketing strategies , Tourism communication
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Gestión y Administración Pública-Grau en Gestió i Administració Pública
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record