- -

Adequació, disseny i senyalització dels senders de Carcaixent (València) com a ecorrutes, dins el projecte d'eco-turisme de la ciutat de Carcaixent

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Adequació, disseny i senyalització dels senders de Carcaixent (València) com a ecorrutes, dins el projecte d'eco-turisme de la ciutat de Carcaixent

Show full item record

Barcelo Puig, A. (2012). Adequació, disseny i senyalització dels senders de Carcaixent (València) com a ecorrutes, dins el projecte d'eco-turisme de la ciutat de Carcaixent. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/18099

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/18099

Files in this item

Item Metadata

Title: Adequació, disseny i senyalització dels senders de Carcaixent (València) com a ecorrutes, dins el projecte d'eco-turisme de la ciutat de Carcaixent
Author: BARCELO PUIG, ADRIA
Director(s): Dalmau Rovira, Fernando
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2012-09-13
Issued date:
Abstract:
El present projecte tracta de donar forma a estes potencialitats ecoturístiques de Carcaixent, condicionant les diferents rutes ja establertes per les muntanyes Carcaixent (senyalització i homologació de les rutes, millora ...[+]
Subjects: Ecoturismo , Carcaixent , Senderismo
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record