- -

Diseño de un Teléfono Móvil Dotado de Juegos Interactivos y de Aprendizaje, Adaptado a Niños con Discapacidad

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño de un Teléfono Móvil Dotado de Juegos Interactivos y de Aprendizaje, Adaptado a Niños con Discapacidad

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Alcaide Marzal, Jorge es_ES
dc.contributor.author Vendrell Fraile, Álvaro es_ES
dc.date.accessioned 2022-03-21T18:51:54Z
dc.date.available 2022-03-21T18:51:54Z
dc.date.created 2013-09-25
dc.date.issued 2022-03-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/181477
dc.description.abstract [ES] El primer pas a l'hora de dissenyar el meu producte, va ser definir detalladament el problema a solucionar. En esta ocasió, no se'm planteja cap problema de disseny, per la qual cosa este serà de tema i tipologia lliure. Per tant, per a conéixer l'objectiu, era necessari conéixer abans el problema de disseny; necessitava conéixer la definició de les dificultats que tenen les persones al seu dia a dia i que pogueren ser solucionats per mitjà del disseny, millorant, per tant, la seua vida diària. A causa de la impossibilitat de dissenyar un producte que satisfaça les necessitats de qualsevol tipus de persones, el primer pas és determinar el públic objectiu al qual anirà destinat el meu producte, és a dir, havia de conéixer al conjunt de persones a les quals em dirigisc, totes elles amb certes característiques comunes; un segment de la població amb trets comuns i amb un cert nivell d'homogeneïtat. En este punt, tenia molt clar la característica en comú del meu públic objectiu, es tractava d'un criteri social, el meu producte aniria destinat a xiquets. Des que vaig començar la carrera d'Enginyeria del Disseny, em va interessar tot allò que s'ha relacionat amb el disseny de joguets; especialment si estos joguets afavorixen l'aprenentatge i el creixement dels més xicotets es_ES
dc.format.extent 324 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Móvil es_ES
dc.subject Juegos es_ES
dc.subject Niños con diversidad funcional es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes es_ES
dc.title Diseño de un Teléfono Móvil Dotado de Juegos Interactivos y de Aprendizaje, Adaptado a Niños con Discapacidad es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vendrell Fraile, Á. (2013). Diseño de un Teléfono Móvil Dotado de Juegos Interactivos y de Aprendizaje, Adaptado a Niños con Discapacidad. http://hdl.handle.net/10251/181477 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record