- -

Estudi de les espècies vegetals invasores a la Ribera del Serpis i els seus afluents al municipi d'Alcoi

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de les espècies vegetals invasores a la Ribera del Serpis i els seus afluents al municipi d'Alcoi

Show full item record

Cots Berbegal, J. (2012). Estudi de les espècies vegetals invasores a la Ribera del Serpis i els seus afluents al municipi d'Alcoi. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/18320

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/18320

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de les espècies vegetals invasores a la Ribera del Serpis i els seus afluents al municipi d'Alcoi
Author: Cots Berbegal, Javier
Director(s): Donat Torres, Maria del Pilar
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2012-09-14
Issued date:
Abstract:
A Alcoi hi existeixen al voltant de 23 quilòmetres de trams de riu amb aigües permanents. Molts més si es sumen les llargàries de tots els barrancs i rambles que poden contenir vegetació d¿ambients riparis (més de 200 km). ...[+]
Subjects: Medio ambiente , Ecosistemas , Alcoi , Especies autóctonas
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record