- -

Desenvolupament d'un pla de màrqueting per a l'empresa del mercat al plat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desenvolupament d'un pla de màrqueting per a l'empresa del mercat al plat

Show full item record

Capó Calabuig, M. (2022). Desenvolupament d'un pla de màrqueting per a l'empresa del mercat al plat. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/183635

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/183635

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d'un pla de màrqueting per a l'empresa del mercat al plat
Secondary Title: Desarrollo de un plan de marketing para la empresa del mercat al plat
Development of a marketing plan for the company del mercat al plat
Author: Capó Calabuig, María
Director(s): Tomas Miquel, Jose Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2022-06-13
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest Treball Final de Grau té com a objectiu la realització d'un pla de màrqueting per a l'obtenció i fidelització de clients a l'empresa Del Mercat al Plat ubicada en el barri de l'Eixample de la Ciutat d'Alcoi. ...[+]


[ES] Este Trabajo Final de Grado tiene como objetivo la realización de un plan de marketing para la obtención y fidelización de clientes a la empresa Del Mercat al Plat ubicada en el barrio del Eixample de la Ciudad de ...[+]


[EN] This Final Degree Project aims to carry out a marketing plan for obtaining and retaining customers in the company Del Mercat al Plat located in the Eixample district of the City of Alcoy. The following structure has ...[+]
Subjects: Pla de màrqueting , Màrqueting relacional , Màrqueting estratègic , Menjars per emportar , Marketing plan , Relational marketing , Strategic marketing , Takeaway , Plan de márketing , Comida para llevar
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record