- -

Estudi i desenvolupament del quadre de una bicicleta urbana, economia circular i canvi en la mobilitat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi i desenvolupament del quadre de una bicicleta urbana, economia circular i canvi en la mobilitat

Show full item record

Martínez Pedro, M. (2022). Estudi i desenvolupament del quadre de una bicicleta urbana, economia circular i canvi en la mobilitat. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/184222

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/184222

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi i desenvolupament del quadre de una bicicleta urbana, economia circular i canvi en la mobilitat
Secondary Title: Estudio y desarrollo del cuadro de una bicicleta urbana, economía circular y cambio en la movilidad
Study and development of the frame of an urban bicycle, circular economy and change in mobility
Author: Martínez Pedro, Manel
Director(s): Pastor Castillo, Francisco Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2022-06-28
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball desenvolupa el disseny d’un quadre de bicicleta urbana dins del marc de l’economia circular. La meta principal de la proposta és garantir la durabilitat i personalització del producte, millorant així, la ...[+]


[ES] Este trabajo desarrolla el diseño de un cuadro de bicicleta urbana dentro del marco de la economía circular. La meta principal de la propuesta es garantizar la durabilidad y personalización del producto, mejorando ...[+]


[EN] This work develops the design of an urban bicycle frame within the framework of the circular economy. The main goal of the proposal is to guarantee the durability and customization of the product, improving its ability ...[+]
Subjects: Bicicleta urbana , Economia circular , Quadre , Sostenibilitat , Personalització , Urban bicycle , Circular economy , Frame , Sustainability , Customization
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record