- -

Disseny d'una col·lecció editorial en forma de guies turístiques per promocionar les zones rurals.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny d'una col·lecció editorial en forma de guies turístiques per promocionar les zones rurals.

Show full item record

Velázquez Tomás, I. (2022). Disseny d'una col·lecció editorial en forma de guies turístiques per promocionar les zones rurals. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/184549

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/184549

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'una col·lecció editorial en forma de guies turístiques per promocionar les zones rurals.
Secondary Title: Diseño de una colección editorial en forma de guías turísticas para promocionar las zonas rurales.
Design of an editorial collection in the form of tourist guides to promote rural areas.
Author: Velázquez Tomás, Irene
Director(s): Alcaraz González, Sabina
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2022-07-12
Issued date:
Abstract:
[CA] L’objectiu principal del projecte és promoure el turisme rural per evitar la desaparició dels municipis amb poca població. Per a aconseguir-ho, es crea la identitat de marca i el llenguatge gràfic d’una col·lecció ...[+]


[EN] The project aims to prevent the disappearance of municipalities with small populations by promoting rural tourism. To achieve this, we create the brand identity and the graphic language for an editorial collection of ...[+]
Subjects: Identitat visual , Disseny editorial , Guia turística , Turisme rural , Visual identity , Editorial design , Tourist guide , Rural tourism
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Diseño y Tecnologías Creativas-Grau en Disseny i Tecnologies Creatives
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record