- -

Disseny d'una col·lecció editorial en forma de guies turístiques per promocionar les zones rurals.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'una col·lecció editorial en forma de guies turístiques per promocionar les zones rurals.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Alcaraz González, Sabina es_ES
dc.contributor.author Velázquez Tomás, Irene es_ES
dc.date.accessioned 2022-07-20T15:37:22Z
dc.date.available 2022-07-20T15:37:22Z
dc.date.created 2022-07-12
dc.date.issued 2022-07-20 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/184549
dc.description.abstract [CA] L’objectiu principal del projecte és promoure el turisme rural per evitar la desaparició dels municipis amb poca població. Per a aconseguir-ho, es crea la identitat de marca i el llenguatge gràfic d’una col·lecció editorial en forma de guies turístiques. Aquestes recopilen els punts més amagats dels pobles de la comarca del Comtat. En concret, es produeix i testem la primera publicació, dedicada al poble de Beniarrés. En aquesta memòria es documenta el procés d’investigació per obtindre els llocs més atractius; la conceptualització i el desenvolupament gràfic de la marca; i finalment, el procés de creació de la guia i la seua aplicació a posteriors publicacions. es_ES
dc.description.abstract [EN] The project aims to prevent the disappearance of municipalities with small populations by promoting rural tourism. To achieve this, we create the brand identity and the graphic language for an editorial collection of tourist guides. These compile the most hidden points of the villages of the region of El Comtat. Specifically, we produce and test the first publication, dedicated to the village of Beniarrés. This report documents the research process to identify the most attractive places; the conceptualization and graphic design of the brand; and finally, the development of the guide and its application to subsequent publications. es_ES
dc.format.extent 50 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Identitat visual es_ES
dc.subject Disseny editorial es_ES
dc.subject Guia turística es_ES
dc.subject Turisme rural es_ES
dc.subject Visual identity es_ES
dc.subject Editorial design es_ES
dc.subject Tourist guide es_ES
dc.subject Rural tourism es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Diseño y Tecnologías Creativas-Grau en Disseny i Tecnologies Creatives es_ES
dc.title Disseny d'una col·lecció editorial en forma de guies turístiques per promocionar les zones rurals. es_ES
dc.title.alternative Diseño de una colección editorial en forma de guías turísticas para promocionar las zonas rurales. es_ES
dc.title.alternative Design of an editorial collection in the form of tourist guides to promote rural areas. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Velázquez Tomás, I. (2022). Disseny d'una col·lecció editorial en forma de guies turístiques per promocionar les zones rurals. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/184549 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\147482 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record