- -

El fenòmen del futbol a la societat espanyola actual: educació, política i economia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El fenòmen del futbol a la societat espanyola actual: educació, política i economia

Show full item record

Campello Nogueroles, LA.; Plaza Ibáñez, P. (2012). El fenòmen del futbol a la societat espanyola actual: educació, política i economia. http://hdl.handle.net/10251/18472

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/18472

Files in this item

Item Metadata

Title: El fenòmen del futbol a la societat espanyola actual: educació, política i economia
Author:
Director(s): Castells Ramón, Francisco Sales
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2012-09-26
Issued date:
Abstract:
Programa radiofónico


Els objectius els podem trobar tant en l¿apartat tècnic, com artístic, com informatiu. A nivell professional volíem saber dominar el procés radiofònic necessari per treure avant un treball així. Que fos un documental era ...[+]
Subjects: Periodismo , Programa radiofónico , Futbol
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record