- -

Projecte constructiu d'una nau industrial logística situada en el carrer sector 13-C-13, 42, en Riba-roja (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Projecte constructiu d'una nau industrial logística situada en el carrer sector 13-C-13, 42, en Riba-roja (València)

Show full item record

Martínez Lledó, C. (2022). Projecte constructiu d'una nau industrial logística situada en el carrer sector 13-C-13, 42, en Riba-roja (València). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/185425

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/185425

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte constructiu d'una nau industrial logística situada en el carrer sector 13-C-13, 42, en Riba-roja (València)
Secondary Title: Proyecto constructivo de una estructura para una nave industrial logística situada en la calle sector 13-C-13, 42, en Ribarroja (Valencia)
Project of a steel structure for a logistic industrial building located at sector 13-C-13, 42, Riba-Roja (Valencia)
Author: Martínez Lledó, Carles
Director(s): Ferrer Ballester, Ignacio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2022-07-22
Issued date:
Abstract:
[EN] The project consist of designing an steel structure for an industrial building for logistic use. This building will be located in the industrial area of Riba-roja and will have dimensions of 100x25 m². The industrial ...[+]


[CA] En el present projecte final de grau es realitzarà una memòria constructiva d¿un edifici industrial d¿ús logístic, amb aquesta memòria es valorarà tècnica i econòmicament la construcció d¿aquesta plataforma. Aquest ...[+]
Subjects: Nau industrial , Estructura , Pilar , Biga , Entresolat , Industrial building , Structure , Column , Beam , Mezzanine
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record