- -

Projecte constructiu d'una nau industrial logística situada en el carrer sector 13-C-13, 42, en Riba-roja (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Projecte constructiu d'una nau industrial logística situada en el carrer sector 13-C-13, 42, en Riba-roja (València)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ferrer Ballester, Ignacio es_ES
dc.contributor.author Martínez Lledó, Carles es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.5600845; north=39.4771679; name=Calle Sector 13-C-13, 42, 46394 Ribarroja de Turia, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2022-09-06T17:28:18Z
dc.date.available 2022-09-06T17:28:18Z
dc.date.created 2022-07-22
dc.date.issued 2022-09-06 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/185425
dc.description.abstract [EN] The project consist of designing an steel structure for an industrial building for logistic use. This building will be located in the industrial area of Riba-roja and will have dimensions of 100x25 m². The industrial building has been designed with a gable construction. CYPE software has been used for the structural analysis: loads, stress and displacement analysis. In the annex the results and the dimensions of the structural elements are presented. This industrial building has a total height of 10 m and a pillar height of 8 m. In the front area of the building there is a mezzanine for administrative use. Finally, the project includes the structural plans, the budget and the technical requirements for the construction. es_ES
dc.description.abstract [CA] En el present projecte final de grau es realitzarà una memòria constructiva d¿un edifici industrial d¿ús logístic, amb aquesta memòria es valorarà tècnica i econòmicament la construcció d¿aquesta plataforma. Aquest edifici estarà situat en el polígon industrial de Riba roja i tindrà unes dimensions de 100x25 m². L¿edifici industrial serà construït a dues aigües i conté una estructura amb perfils d¿acer laminat de tipus S-355JR. Amb l¿ajuda del programa CYPE, el qual tindrà en compte totes les càrregues que ha de suportar i que a més estaran calculades en l¿annex estructural del present projecte, triarem el tipus de pilars, bigues, etc... Aquesta nau industrial tindrà una altura total de 10 m i una altura de pilars de 8 m. En la zona davantera hi haurà un entresolat d¿unes dimensions de 20x25 m² deixant un espai d¿emmagatzematge de 80x25m². Amb totes aquestes dades es realitzaran diferents annexos, els plànols de la construcció, un plec de condicions i finalment el pressupost amb el que es valorarà i es trauran conclusions del treball realitzat. es_ES
dc.format.extent 332 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Nau industrial es_ES
dc.subject Estructura es_ES
dc.subject Pilar es_ES
dc.subject Biga es_ES
dc.subject Entresolat es_ES
dc.subject Industrial building es_ES
dc.subject Structure es_ES
dc.subject Column es_ES
dc.subject Beam es_ES
dc.subject Mezzanine es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica es_ES
dc.title Projecte constructiu d'una nau industrial logística situada en el carrer sector 13-C-13, 42, en Riba-roja (València) es_ES
dc.title.alternative Proyecto constructivo de una estructura para una nave industrial logística situada en la calle sector 13-C-13, 42, en Ribarroja (Valencia) es_ES
dc.title.alternative Project of a steel structure for a logistic industrial building located at sector 13-C-13, 42, Riba-Roja (Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Lledó, C. (2022). Projecte constructiu d'una nau industrial logística situada en el carrer sector 13-C-13, 42, en Riba-roja (València). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/185425 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\152056 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record