- -

Renovació d'un framework per a aplicacions web d'administració electrònica: desenvolupament d'una aplicació per a la gestió del Cementeri Municipal de Cullera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Renovació d'un framework per a aplicacions web d'administració electrònica: desenvolupament d'una aplicació per a la gestió del Cementeri Municipal de Cullera

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Alberola Oltra, Juan Miguel es_ES
dc.contributor.advisor Sánchez Anguix, Víctor es_ES
dc.contributor.advisor Oliver Company, Alfredo es_ES
dc.contributor.author Borja Roca, Vicent es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.2534976; north=39.1652832; name=Plaça de la Verge, 5, 46400 Cullera, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2022-09-27T08:22:31Z
dc.date.available 2022-09-27T08:22:31Z
dc.date.created 2022-07-21
dc.date.issued 2022-09-27 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/186594
dc.description.abstract [CA] Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) descriu detalladament tot el treball desenvolupat per a l’actualització del framework Openadmin, un framework implementat per l’Ajuntament de Cullera l’any 2009, així com la creació d’una nova aplicació per a la gestió del Cementeri Municipal de Cullera. Breument, el framework és una plataforma de programació en Java per a desenvolupar aplicacions web administratives basades en formularis, que poden ser utilitzades per a realitzar les funcions de les distintes àrees de l’administració pública. Actualment, el framework de l’Ajuntament de Cullera s’utilitza per a crear i mantenir aplicacions de les que que fan ús els funcionaris de diversos departaments del consistori. Amb l’actualització s’ha realitzat una renovació de les tecnologies obsoletes per a solucionar els problemes de seguretat i de compatibilitat de la versió anterior i així poder adaptar aquesta plataforma a la resta de l’administració actual de l’Ajuntament es_ES
dc.description.abstract [ES] El projecte que es presenta en aquest treball està format per dos desenvolupaments concrets que s'han dut a terme en un conveni de pràctiques amb l'Ajuntament de Cullera. Per un costat, es requeria renovar un framework desenvolupat en 2009 al Departament d¿informàtica de l¿Ajuntament. L¿actualització consisteix en corregir alguns dels problemes que ja residien en la versió anterior, a més d¿investigar i implementar les tecnologies que millor s¿adapten al projecte hui en dia, de manera que s'allargue la vida del projecte el màxim possible i es requereixen el mínim nombre d¿actualitzacions en el futur. Per altre costat, es requeria també utilitzar aquest framework per a desenvolupar una aplicació per a la gestió del Cementiri Municipal, a més de migrar a la nova versió del framework les aplicacions que funcionaven amb la anterior versió. es_ES
dc.description.abstract [EN] In this Final Degree Project it¿s described in detail all the work developed for the update of the Openadmin framework, a framework implemented by the City Council of Cullera in 2009, as well as the creation of a new application for the management of the Cullera Municipal Cemetery. In brief, the framework is a Java programming platform for developing form based administrative web applications, which can be used to perform the functions of the different areas of public administration. Currently the framework is used to create and maintain applications that are used by officials from various departments of the city council. A renovation of the framework¿s obsolete technologies has been conducted to solve the security and compatibility problems of the previous version, then it will be possible to adapt this new platform to the rest of the current administration of the city council. es_ES
dc.format.extent 55 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Aplicació web es_ES
dc.subject Administració electrónica es_ES
dc.subject Administració pública es_ES
dc.subject Java es_ES
dc.subject Ajuntament es_ES
dc.subject Cementeri municipal es_ES
dc.subject Lógica de negoci es_ES
dc.subject Control d'accés es_ES
dc.subject Software es_ES
dc.subject Web applicatión es_ES
dc.subject E-administration es_ES
dc.subject Public administration es_ES
dc.subject City council es_ES
dc.subject Municipal cemetery es_ES
dc.subject Business lógic es_ES
dc.subject Access control es_ES
dc.subject.classification CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Tecnologías Interactivas-Grau en Tecnologies Interactives es_ES
dc.title Renovació d'un framework per a aplicacions web d'administració electrònica: desenvolupament d'una aplicació per a la gestió del Cementeri Municipal de Cullera es_ES
dc.title.alternative Renovación de un framework para aplicaciones web de administración electrónica: desarrollo de una aplicación para la gestión del Cementerio Municipal de Cullera es_ES
dc.title.alternative Renewal of a framework for e-administration web applications: development of an application for the management of the Cullera Municipal Cemetery es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Borja Roca, V. (2022). Renovació d'un framework per a aplicacions web d'administració electrònica: desenvolupament d'una aplicació per a la gestió del Cementeri Municipal de Cullera. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/186594 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\149926 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record