- -

Invitació al pluricentrisme. Notes per a l'estudi d'una llengua pluricèntrica en conflicte

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Invitació al pluricentrisme. Notes per a l'estudi d'una llengua pluricèntrica en conflicte

Show full item record

Mas Castells, JA. (2021). Invitació al pluricentrisme. Notes per a l'estudi d'una llengua pluricèntrica en conflicte. Treballs de sociolingüística catalana (Online). 31:15-30. https://doi.org/10.2436/20.2504.01.175

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/189904

Files in this item

Item Metadata

Title: Invitació al pluricentrisme. Notes per a l'estudi d'una llengua pluricèntrica en conflicte
Secondary Title: An invitation to pluricentrism. Notes for the study of a pluricentric language in conflict
Author: Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
[Otros] El pluricentrisme és el marc d¿estudi d¿un tipus específic d¿estandardització: la que afecta les llengües amb més d¿una varietat d¿estàndard formal. La seua aportació primigènia és precisament aquesta: posar en ...[+]


[EN] Pluricentrism is the framework for studying a specific type of standardization: one that affects languages with more than one standard variety. Its original contribution is precisely to highlight that there are many ...[+]
Subjects: Pluricentrisme , Estandardització , Conflicte lingüístic , Català , Sociolingüística cognitiva , Pluricentricity , Language standardization , Linguistic conflict , Catalan , Cognitive sociolinguistics
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Treballs de sociolingüística catalana (Online). (eissn: 2013-9136 )
DOI: 10.2436/20.2504.01.175
Publisher:
Societat Catalana de Sociolingüística
Publisher version: https://doi.org/10.2436/20.2504.01.175
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record