- -

Alumnat de la UPV: coneixement i consum de l´oferta cultural pública valenciana i de la UPV per al disseny de campanyes de comunicació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Alumnat de la UPV: coneixement i consum de l´oferta cultural pública valenciana i de la UPV per al disseny de campanyes de comunicació

Show full item record

Pérez Ramón, S. (2023). Alumnat de la UPV: coneixement i consum de l´oferta cultural pública valenciana i de la UPV per al disseny de campanyes de comunicació. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/196258

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/196258

Files in this item

Item Metadata

Title: Alumnat de la UPV: coneixement i consum de l´oferta cultural pública valenciana i de la UPV per al disseny de campanyes de comunicació
Secondary Title: Alumnado de la UPV: conocimiento y consumo de la oferta cultural pública valenciana y de la UPV para el diseño de campañas de comunicación
UPV students: knowledge and consumption of the Valencian and UPV public cultural offer for the design of communication campaigns.
Author: Pérez Ramón, Silvia
Director(s): Serrano Cobos, Jorge Ignacio Calduch Losa, Maria de los Angeles
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2023-07-25
Issued date:
Abstract:
[CA] La cultura permet la inclusió de la ciutadania en la societat, per la qual cosa, és important saber quina és la situació actual de les noves generacions. Aquest treball analitza quin és el vincle d’aquests nous ...[+]


[ES] La cultura permite la inclusión de la ciudadanía en la sociedad, por lo que es importante saber cuál es la situación actual de las nuevas generaciones. Este trabajo analiza qué vínculo tienen los nuevos públicos con ...[+]


[EN] Culture enables the inclusion of citizens in society, which is why is important to know what the current situation of the new generations is. This study analyses the relationship between new audiences and culture, ...[+]
Subjects: Estudiantes de la UPV , Social Media , Administración Pública , Universitat Politècnica de València , Nuevos públicos , Cultura , Difusión cultural , Consumo cultural , Comunicación , Public administration , New users , Culture , Cultural diffusion , Cultural consumption , Communication
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Social Media y Comunicación Corporativa-Màster Universitari en Mitjà social i Comunicació Corporativa
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record