- -

La petjada del gest en la pintura

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La petjada del gest en la pintura

Show full item record

Climent Barreira, I. (2023). La petjada del gest en la pintura. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/196290

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/196290

Files in this item

Item Metadata

Title: La petjada del gest en la pintura
Secondary Title: La huella del gesto en la pintura
The trace of the gesture in painting
Author: Climent Barreira, Illa
Director(s): Peiró López, Juan Bautista
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2023-07-12
Issued date:
Abstract:
[ES] Este treball de fi de grau naix de l'observació de les petjades que alberguen les superfícies de tot allò que ens envolta. Cada petjada és la materialització d'una acció que l'ha provocada, és memòria no sols visual. ...[+]


[EN] This final degree project is born from the observation of the traces that house the surfaces of everything that surrounds us. Each mark is the materialization of an action that has caused it, it is visual memory. Here ...[+]
Subjects: Estrat , Palimpsest , Memòria , Pintura , Espai urbà , Registre
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record