- -

El fill de l'alba. Reinterpretació personal de la figura del diable a la Biblia mitançant la gràfica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El fill de l'alba. Reinterpretació personal de la figura del diable a la Biblia mitançant la gràfica

Show full item record

Barrantes Alpuente, A. (2023). El fill de l'alba. Reinterpretació personal de la figura del diable a la Biblia mitançant la gràfica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/197211

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/197211

Files in this item

Item Metadata

Title: El fill de l'alba. Reinterpretació personal de la figura del diable a la Biblia mitançant la gràfica
Secondary Title: El hijo del alba. Reinterpretación personal de la figura del diablo a la Bíblia mediante la grafica
The son of dawn. A personal reinterpretation of the figure of the devil in the Bible through graphic
Author: Barrantes Alpuente, Andreu
Director(s): Valero Hoyo, Vanesa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2023-07-13
Issued date:
Abstract:
[VA] Llucifer, la serp antiga, el leviatan, el gran drac... Són molts els noms pels quals el diable ha estat anomenat i ha representat, al llarg dels temps, la figura de la maldat i l'obscuritat en contrapartida a Jahvè, ...[+]


[EN] Lucifer, the ancient serpent, the leviathan, the great dragon... There are many names by which the devil has been called and has represented, throughout time, the figure of evil and darkness in return to Yahweh, his ...[+]
Subjects: Diable , Llucifer , Gravat , Religió , Iconografia , Devil , Lucifer , Engraving , Religion , Iconography
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record