- -

Disseny de la carpeta de producció de la sèrie Rondalles i guió del capítol pilot

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny de la carpeta de producció de la sèrie Rondalles i guió del capítol pilot

Show full item record

Copoví Bosch, D. (2023). Disseny de la carpeta de producció de la sèrie Rondalles i guió del capítol pilot. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/198994

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/198994

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny de la carpeta de producció de la sèrie Rondalles i guió del capítol pilot
Secondary Title: Diseño de una carpeta de producción de la serie Rondalles y guion del capítulo piloto
Design of a production folder for the series Rondalles and script for the pilot episode
Author: Copoví Bosch, David
Director(s): Moral Martín, Francisco Javier Mas Castells, Josep Àngel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2023-09-29
Issued date:
Abstract:
[EN] The present final degree project aims to create a production folder for an anthology fiction series titled "Rondalles" and to write the script for its pilot episode. With a theoretical-practical approach, the project ...[+]


[CA] El present treball final de grau té com a objectiu la creació d'una carpeta de producció d'una sèrie de ficció de format antològic titulada Rondalles i l'escriptura del capítol pilot d'aquesta. De caràcter teòric-pràctic, ...[+]
Subjects: Preproducció audiovisual , Carpeta de producció , Minisèrie televisiva , Ficció , Guió , Comèdia , Audiovisual preproduction , Production folder , Television miniseries , Fiction , Script , Comedy
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record