- -

El gofratge i la petjada en la col.lagrafia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El gofratge i la petjada en la col.lagrafia

Show full item record

Planells Martínez, MJ. (2008). El gofratge i la petjada en la col.lagrafia [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/2008

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/2008

Files in this item

Item Metadata

Title: El gofratge i la petjada en la col.lagrafia
Author: Planells Martínez, María José
Director(s): Berenguer Wieden, María Desamparados
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Read date / Event date:
2008-01-11
Issued date:
Abstract:
La tesi es desenvolupa al voltant de dos aspectes básics: el Ténic i el Creatiu. Aquesta tesi doctoral és un recorregut teòric pels punts i conceptes en què es basa la meua obra artística... l'empremta, el buit, l'ombra, ...[+]
Subjects: Ombra , Nius , Absència , Essències , Gravat , Buit , Col·lagrafia , Presencia
UNESCO code: 620304 - Dibujo, grabado
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/2008
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Tesis doctoral

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record